صنایع

فلزات

صنایع ماشین آلات و ساخت فلزات صنایع فلزات از آرگون برای جلوگیری از تماس و تعامل فلز مایع از جو اطراف و همچنین در جوشکاری قوس ، پلاسما و لیزر استفاده می ...

کشاورزی

مصرف آمونیاک از کشاورزی تا صنعت غذا بیشتر کشاورزان برای افزایش سطح نیتروژن در خاک و افزایش تولید محصول از گاز آمونیاک استفاده می کنند زیرا خاک زمین های کشاورزی توان تولید ...

پزشکی

گاز های طبی از آنجا که صنعت پزشکی نقش گسترده و حیاتی در زندگی انسان ها دارد ما هم اهمیت ویژه ای به تولید و تامین تجهیزات پزشکی و گاز ...

صنایع غذایی

عنصر نیتروژن در صنعت مواد غذایی گاز نیتروژن یکی از پرمصرف ترین گاز های جهان و یکی از اساسی ترن ملزومات زندگی بشر ،حیوانات و جانوران می باشد . این گازها ...