صنایع

Metals

از آرگون برای جلوگیری از تماس و تعامل فلز مایع از جو اطراف و همچنین در جوشکاری قوس، پلاسما و لیزر استفاده می شود. ...

Agriculture

بیشتر کشاورزان برای افزایش سطح نیتروژن در خاک و افزایش تولید محصول از گاز آمونیاک استفاده می کنند ...

Medical

گاز بیهوشی نیتروس اکساید NO۲ تولیدی شرکت گاز اردستان مطابق با استاندارد‌ملی‌ایران، در حجم‌های مختلف قابل ارائه می‌باشد ...

Food industry

گاز نیتروژن یکی از پرمصرف ترین گاز های جهان و یکی از اساسی ترن ملزومات زندگی بشر، حیوانات و جانوران می باشد ...