گاز اطفای حریق

گاز IG

مخلوط های گازی IG

از آنجایی که گاز های هالون و کربن دی اکسید تاثیرات مخربی بر روی محیط زیست دارند باید جایگزین بهتری برای این گاز ها پیدا کرد. گاز مناسب برای اطفای ...