كاربرد گاز co2 در بيمارستان

گازهاي طبي بيمارستان ها

گازهای طبی در بیمارستان‌ها

گازهای پزشکی يا طبی شامل انواعی از گازها هستند که در بیمارستان‌ها به کار می‌روند. اکسیژن، CO2، نيتروژن، گاز نيتروس اکسايد و گاز آرگون از جمله گازهاي طبی هستند. ...