تزریق گاز sf6 در چشم

گاز sf6 و جراحی چشم

گاز SF6 و جراحی چشم

گاز Sf6 که با نام های گاز هگزا فلوراید گوگرد یا گوگرد هگزا فلوئورید در صنعت شناخته می شود، گازی بی بو بی رنگ و غیر قابل اشتعال است. گاز ...