NFPA 720 – استاندارد برای نصب تجهیزات تشخیص و هشدار مونوکسید کربن (CO)

معرفی استاندارد NFPA

معرفی استاندارد NFPA

NFPA بیش از 300 کد و استاندارد اجماع را با هدف حذف مرگ، جراحت، خسارت مالی و اقتصادی ناشی از آتش سوزی، برق و خطرات مرتبط ایجاد و منتشر می‌کند. ...