گاز هلیوم خانگی

وضعبت جهانی هلیوم

وضعیت جهانی گاز هلیوم

اگرچه هلیوم Helium از عناصر موجود در هوا می باشد اما به دلیل اینکه تنها حدود 1% از هوای جو از هلیوم تشکیل شده است، جداسازی آن از عناصر دیگر ...