کپسول گاز استیلن

گاز استیلن

گاز استیلن

گاز استیلن: گاز استیلن یا اتین از ساده ترین عضو خانواده آلکین ها، هیدروکربنی و با فرمول شیمیایی C2H2 می باشد. این گاز بی رنگ است که در حالت خالص ...