کرایوژنیک

خطرات کرایوژنیک

خطرات کرایوژنیک

خطرات کرایوژنیک موضوعی است که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت. میعانات کرایوژنیک به میعانات یا موادی اطلاق می‌شود که در دماهای خیلی پایین رفتار و خواص آنها بررسی ...