کرایوتراپی لک صورت

کرایوتراپی تومورها

کرایوتراپی تومورها

یک روش درمان سرطان، سرمادرمانی است که در آن سرمای شدید برای از بین بردن سلول های سرطانی استفاده می شود. این سرما توسط نیتروژن یا گاز آرگون تولید می ...

کرایوتراپی یا سرمادرمانی

کرایوتراپی (Cryotherapy) سرما درمانی یا کرایوتراپی (Cryotherapy) یک نوع روش درمان است که در آن از دمای انجماد موضعی برای از بین بردن یا بی حسی اعصاب تحریک شده استفاده ...