کاربرد سیلیس در صنعت شیشه سازی

کاربرد اکسیژن در صنعت شیشه سازی

کاربرد اکسیژن در صنعت شیشه سازی

اکسیژن در صنعت شیشه سازی یکی برای ذوب شیشه در کوره‌ها و دیگری برای صیقل دادن شیشه جهت ایجاد ظاهری درخشان، یا مخلوط این گاز با هوا یا با مشعل‌های سوخت اکسیژنی / ترکیب اکسیژن هیدروژن استفاده می‌شود. ...