چرا کپسول co2 مانومتر ندارد

مقالات

سیلندرهای اطفا حریق کربن دی اکسید (CO2)

سیلندرهای آتش نشانی CO۲ گاز کربن دی اکسید تخلیه می‌کنند. این گاز به صورت مایع در سیلندرها ذخیره می‌شود و هنگامی که دسته خاموش کننده فشرده می‌شود گاز تحت فشار ایجاد می‌شود و این عمل باعث می‌شود که گاز کربن دی اکسید با سرعت زیاد خارج شود.

Read More