چرا حذف کامل اکسیژن از بسته های نگهداری میوه ها و سبزی ها امکان پذیر نیست

گاز MAP در بسته بندی

گاز MAP در بسته بندی

بسته بندی مواد غذایی با استفاده از گاز MAP بسته بندی با گازهای محافظ، محصولات را به صورت تازه حفظ می‌کند، کیفیت محصول را بهبود می بخشد و عمر آن ...