پالت چرخ دار، پالت متحرک، پالت چرخدار اصفهان، پالت متحرک اصفهان، پالت چرخدار در اصفهان

پالت چرخ دار یا متحرک

طراحی و ساخت پالت چرخدار : پالت های چرخدار یا متحرک با اتصالات و رامپ تمام استیل با تست نشتی 150 تا 300 بار در حجم سیلندر 40 لیتری ،سیلندر50 ...