پالت متحرک

پالت چرخ دار

پالت چرخ دار یا متحرک

پالت چرخ دار | طراحی و ساخت پالت های چرخ دار یا متحرک با اتصالات و رامپ تمام استیل با تست نشتی 150 تا 300 بار در حجم سیلندر 40 ...