پالت سیلندر، باندل سیلندر، رک سیلندر، سبد سیلندر، پالت کپسول، رک کپسول، سبد کپسول، باندل کپسول

پالت

پالت چیست؟ پالت به نوعی نگهدارنده و جابه جا کننده‌ی سیلندر گفته می شود. که بنا به درخواست مصرف کننده تعداد مختلفی سیلندر را در خودجای می دهد گاهی در ...