هلیوم چیست

استفاده از هلیوم در نشت یابی

هلیوم در نشت یابی

تست هلیوم برای یافتن نشتی‌های کوچک یا نشتی‌های بزرگتر در حجم‌های زیاد در قطعه به کار برده می‌شود. هلیوم به عنوان گاز ردیاب استفاده می‌شود و غلظت آن اندازه‌گیری می‌شود. ...
گازهلیوم

گازهلیوم

هلیوم یا هلیم : هلیوم  با عدد اتمی ۲ و وزن اتمی ۴٫۰۰۲۶۰۲ است. این عنصر، بی‌بو، بی‌رنگ، بی‌مزه، غیرسمّی و از دیدگاه شیمیایی بی‌اثر و تک اتمی است و تراکم این گاز 0.0001785 گرم در ...