هزینه کرایوتراپی صورت

کرایوتراپی تومورها

کرایوتراپی تومورها

یک روش درمان سرطان، سرمادرمانی است که در آن سرمای شدید برای از بین بردن سلول های سرطانی استفاده می شود. این سرما توسط نیتروژن یا گاز آرگون تولید می ...