معایب سیلندر CO۲ چیست؟

مقالات

سیلندرهای اطفا حریق کربن دی اکسید (CO2)

سیلندرهای آتش نشانی CO۲ گاز کربن دی اکسید تخلیه می‌کنند. این گاز به صورت مایع در سیلندرها ذخیره می‌شود و هنگامی که دسته خاموش کننده فشرده می‌شود گاز تحت فشار ایجاد می‌شود و این عمل باعث می‌شود که گاز کربن دی اکسید با سرعت زیاد خارج شود.

Read More