معایب سوخت هیدروژن

خودروهای هیدروژنی

خودروی هیدروژنی چیست؟

اتومبیل های هیدروژنی به اتومبیل هایی اطلاق می‌شود که سوخت آنها هیدروژن است و توسط موتور الکتریکی مجهز... ...
هیدروژن و سوخت موشک

هیدروژن در سوخت موشک

هیدروژن، سوخت پاک امروزه با افزایش آلودگی کره زمین و آسیب به لایه اوزون با گازهای گلخانه‌ای، لزوم یافتن سوختی پاک که از منابع بازگشت‌پذیر تولید شده و بدون ایجاد ...

خودروهای سوخت هیدروژنی

خودرو هیدروژنی به وسایل نقلیه ای اطلاق می‌شود که سوخت مصرفی برای تولید نیروی محرکه ی موتور آن ها، هیدروژن می باشد. موتورهای هیدروژنی در وسایل پرتاب راکت‌های فضایی، خودروها ...