لیزر CO۲ چیست

گاز کربن دی اکسید در لیزر

گاز کربن دی اکسید در لیزر

لیزر CO۲ از گروه لیزرهای گازی است و با مخلوطی از دی اکسید کربن (co۲)، هلیوم (He) و نیتروژن (N۲ )کار می‌کند. این مخلوط به عنوان یک محیط لیزر فعال عمل می‌کند. ...