قیمت نیتروژن مایع برای ماشین

فلاسک نیتروژن مایع

فلاسک مایع فلاسک ها به مخازنی گفته می شود که برای حمل و ذخیره سازی نیتروژن مایع در دمای -196 درجه سانتی گراد استفاده می گردد. این فلاسک ها برای ...

فلاسک (مایع) میعانات گازی

نیتروژن مایع از تقطیر جز به جز هوا تولید می شود. تقطیر جز به جز، یکی از انواع تقطیر می باشد. نیتروژن مایع بی رنگ، بی بو، بی مزه و ...