قیمت سیلندر هیدروژن

پالت گاز هیدروژن

 پالت هیدروژن | طراحی و ساخت: ساخت پالت های گاز هیدروژن یا پالت گاز حمل سیلندر گاز با اتصالات و رامپ تمام استیل با تست نشتی 150 تا 300 بار ...
گازهای خالص 5

گازهای خالص

گازهای خالص (PURE GAS) گاز های خالص به گاز هایی نسبت داده می شود که از کم ترین حد ناخالصی برخوردار هستند. گازهای خالص برای دستگاه های حساس آزمایشگاهی و ...