قیمت سیلندر ایرانی

انواع سیلندر

انواع سیلندر ها یا کپسول ها از نظر ساختاری به دو دسته تقسیم می شوند: سیلندر یا کپسول های (بدون درز): این سیلندرها از یک قطعه ورق تهیه شده و ...