فروش گاز co2

گاز کربن دی اکسید

گاز کربن دی اکسید (co2) گاز کربن دی اکسید در غلظت پایین بی بو، بی رنگ، اسیدی، دارای واکنش‌پذیری کم، طعم ترش داشته و غیر قطبی محسوب می‌شود. و این گاز ...