فروش گاز زنون، کپسول گاز زنون، سیلندر گاز زنون، خرید کپسول زنون، تامین زنون در اصفهان، زنون گرید بالا، خرید زنون

گاز زنون

زنون عنصری با علامت انحصاری XE با عدد اتمی 54 ، جرم اتمی 131.30، چگالی 5.761 ، نقطه جوش 108- ، نقطه ذوب 111.75 – ، غیر قابل اشتعال ، ...