فروش گاز اتان، خرید سیلندر گاز اتان، قیمت کپسول اتان، فروش اتان، قیمت سیلندر اتان، خرید اتان در اصفهان، فروش اتان با خلوص بالا،فروش کپسول اتان در اصفهان

گاز اتان

گاز اتان

گاز اتان اتان یک ترکیب شیمیایی با فرمول C2H6 است در گروه هیدروکربنی آلکان ها قرار دارد که دارای دو کربن، بدون بو، بدون رنگ، آتشزا، حلال در آب، غیر ...