فروش کپسول کربن دی اکسی

گاز کربن دی اکسید

گاز کربن دی اکسید (co2) گاز کربن دی اکسید در غلظت پایین بی بو، بی رنگ، اسیدی، دارای واکنش‌پذیری کم، طعم ترش داشته و غیر قطبی محسوب می‌شود. و این گاز ...