فروش کپسول نیتروژن

نیتروژن یا ازت مایع

گاز نیتروژن

نیتروژن یا ازت مایع نیتروژن یا ازت یکی از عنصرهای شیمیایی با علامت اختصاری N2، عدد اتمی ۷، وزن اتمی آن 14، دمای ذوب آن 86/209- درجه سلسیوس و نقطه جوش ...
گازهای خالص 5

گازهای خالص

گازهای خالص (PURE GAS) گاز های خالص به گاز هایی نسبت داده می شود که از کم ترین حد ناخالصی برخوردار هستند. گازهای خالص برای دستگاه های حساس آزمایشگاهی و ...