فروش کپسول آرگون

گاز آرگون

گاز آرگون آرگون با علامت اختصاری AR با عدد اتمی 18، وزن اتمی 948/39 ، بی بو  بی رنگ، غیر سمی، غیر آتش گیر است و تحت ولتاژ بالا به ...