فروش فلاسک، خرید فلاسک نیتروژن ، فروش فلاسک در اصفهان، خرید فلاسک گاز مایع ، قیمت فلاسک ازت در اصفهان، قیمت فلاسک نیتروژن، فلاسک

فلاسک

نیتروژن مایع از تقطیر جز به جز هوا تولید می شود . تقطیر جز به جز، یکی از انواع تقطیر می باشد. نیتروژن مایع بی رنگ، بی بو، بی مزه ...