سوخت پاک

هیدروژن و سوخت موشک

هیدروژن در سوخت موشک

هیدروژن، سوخت پاک امروزه با افزایش آلودگی کره زمین و آسیب به لایه اوزون با گازهای گلخانه‌ای، لزوم یافتن سوختی پاک که از منابع بازگشت‌پذیر تولید شده و بدون ایجاد ...