ساخت مخازن کرایوژنیک

خطرات کرایوژنیک

خطرات کرایوژنیک

خطرات کرایوژنیک موضوعی است که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت. میعانات کرایوژنیک به میعانات یا موادی اطلاق می‌شود که در دماهای خیلی پایین رفتار و خواص آنها بررسی ...

مخازن کرایوژنیک

کرایوژنیک از شاخه‌ های علم فیزیک می باشد که به بررسی کاربرد یا تولید دماهای بسیار پایین و یا رفتار مواد در دماهای بسیار پایین می پردازد. از برخی گازهای ...