خودرو هیدروژنی هیوندای

خودروهای سوخت هیدروژنی

خودرو هیدروژنی به وسایل نقلیه ای اطلاق می‌شود که سوخت مصرفی برای تولید نیروی محرکه ی موتور آن ها، هیدروژن می باشد. موتورهای هیدروژنی در وسایل پرتاب راکت‌های فضایی، خودروها ...