خواص گاز نیتروژن

مایه نیتروژن و خطرات

نیتروژن مایع و خطرات

نیتروژن مایع و خطرات نیتروژن مایع حالت مایع عنصر نیتروژن می‌باشد. نیتروژن مایع، بی رنگ، بی بو (بسیار شبیه به آب) با دمایی نزدیک 196 درجه زیر صفر بوده و ...