تهیه گاز اکسیژن مورد استفاده در صنعت شیشه سازی

کاربرد اکسیژن در صنعت شیشه سازی

کاربرد اکسیژن در صنعت شیشه سازی

اکسیژن در صنعت شیشه سازی یکی برای ذوب شیشه در کوره‌ها و دیگری برای صیقل دادن شیشه جهت ایجاد ظاهری درخشان، یا مخلوط این گاز با هوا یا با مشعل‌های سوخت اکسیژنی / ترکیب اکسیژن هیدروژن استفاده می‌شود. ...