تعداد جلسات کرایوتراپی

کرایوتراپی یا سرمادرمانی

کرایوتراپی (Cryotherapy) سرما درمانی یا کرایوتراپی (Cryotherapy) یک نوع روش درمان است که در آن از دمای انجماد موضعی برای از بین بردن یا بی حسی اعصاب تحریک شده استفاده ...