تست هیدرواستاتیک در اصفهان

خدمات

بازرسی و آزمون انواع سیلندر

شرکت گاز اردستان در سال 1390 پیرو ضرورت بازرسی و آزمون سیلنـدر های فولادی تحت فشار، بر آن شد تا با بهره بردن از دانش فنی مهندسین خود و تجهیز نمودن دستگاه های آزمایشگاهی دقیق، همکاری خود را با سازمان ملی استاندارد ایران در زمینه بازرسی و آزمون انواع سیلندر های گاز تحت فشار آغاز نمود.

Read More