تامین هیدروژن در اصفهان

گاز هیدروژن

گاز هیدروژن نماد شیمیایی H2 (هیدروژن) از واژه یونانی hudôr یعنی “آب” و gennen یعنی “تولید کننده” گرفته شده است. یک عنصر شیمیایی با عدد اتمی 1 و جرم اتمی ...