بازرسی و آزمون سیلندر

مشاوره و خدمات مهندسی

گروه صنعتی گاز اردستان، با بهره گیری از تجارب مدیران و کارشناسان خود، توانسته تا کادر مهندسی مجربی را در زمینه خدمات مشاوره، مهندسی و ساخت، گرد هم آورد تا به طور جامع و کامل پاسخگوی نیاز صنایع مختلف در زمینه گاز های طبی، صنعتی و آزمایشگاهی باشد. ...
تست و بازرسی سیلندر

بازرسی و آزمون انواع سیلندر

شرکت گاز اردستان در سال 1390 پیرو ضرورت بازرسی و آزمون سیلنـدر های فولادی تحت فشار، بر آن شد تا با بهره بردن از دانش فنی مهندسین خود و تجهیز نمودن دستگاه های آزمایشگاهی دقیق، همکاری خود را با سازمان ملی استاندارد ایران در زمینه بازرسی و آزمون انواع سیلندر های گاز تحت فشار آغاز نمود. ...