انواع گاز جوشکاری

مخلوط گازی در صنعت جوشکاری

مخلوط گازی در صنعت جوشکاری

جوشکاری را می توان با استفاده از روش های مختلفی مانند جوشکاری قوس الکتریکی، جوشکاری گازی، جوشکاری مقاومتی و جوشکاری لیزری انجام داد. مزایا و معایب روش های جوشکاری بر ...

فلزات

صنایع ماشین آلات و ساخت فلزات صنایع فلزات از آرگون برای جلوگیری از تماس و تعامل فلز مایع از جو اطراف و همچنین در جوشکاری قوس ، پلاسما و لیزر استفاده می ...