ارز هلیوم

گازهلیوم

گازهلیوم

هلیوم یا هلیم : هلیوم  با عدد اتمی ۲ و وزن اتمی ۴٫۰۰۲۶۰۲ است. این عنصر، بی‌بو، بی‌رنگ، بی‌مزه، غیرسمّی و از دیدگاه شیمیایی بی‌اثر و تک اتمی است و تراکم این گاز 0.0001785 گرم در ...