ابزار اطفا حریق

آتش نشانی و اطفاء حریقخدمات

آتش نشانی و اطفاء حریق

امروزه از سیستم های و ابزارات  اطفاء حریق  به طور گسترده در اماکن مسکونی، تجاری و صنعتی استفاده میگردد تا حوادث و خسارتهای ناشی از حریق را به حداقل برسانند. شرکت گاز اردستان یکی از شرکت های پیشرو در زمینه تامین و تجهیزات سیستم های اعلام و اطفا حریق میباشد.

Read More