آشنایی با لیزر دی اکسید کربن | کاربرد، مزایا، معایب و عملکرد