ساخت و تولید

ساخت و تولید

  • تجهیزات و ماشین آلات مرتبط بافعالیت ( سیکلون گرد و غبار، میز مخصوص برش فیلتر و آهن آلات، تجهیزات بارگیری و جابجایی بشکه ها و اقلام سنگین و …)
  • حوضچه تبخیر ثابت و پرتابل ایزوله
  • طراحی و ساخت ظروف مخصوص جمع آوری و نگهداری موقت لامپ و باتری مستعمل