گاز اردستان

زمینه فعالیت شرکت

اجرای فرایند

 • امحاء پسماندهای خطرناک صنعتی ( بوزدایی بشکه های خالی مرکاپتان، شستشوی بشکه های خالی اتیلن گلایکول، امحاء روغن ترانس مستعمل، باتری و لامپ، پسماند الکترونیک، دوده صنعتی)
 • بازیافت یا امحاء پسماندهای صنعتی غیر خطرناک( المنت فیلتر ایستگاه های تقلیل فشار، اسلیو ولاستیک )

ساخت و تولید

 • تجهیزات و ماشین آلات مرتبط بافعالیت ( سیکلون گرد و غبار، میز مخصوص برش فیلتر و آهن آلات، تجهیزات بارگیری و جابجایی بشکه ها و اقلام سنگین و …)
 • حوضچه تبخیر ثابت و پرتابل ایزوله
 • طراحی و ساخت ظروف مخصوص جمع آوری و نگهداری موقت لامپ و باتری مستعمل

مطالعات

 • مطالعات اقتصادی، اجتماعی و فنی و اجرای طرحهای مديريت پسماندهای صنعتی و بازيافت آنها
 • ارزيابی اثرات زيست محيطی طرحهاي عمرانی و صنعتی
 • مطالعه، طراحی، نظارت و پايش خطوط انتقال، ايستگاههای پمپاژ و شبكه‌های توزيع آب همراه با ارزيابی كيفی و توسعه خدمات با استفاده از نرم‌افزار
 • مطالعه و طراحی تصفيه‌خانة آب
 • مطالعات كمی و كيفی منابع تأمين آب (مهندسی و مديريت منابع آب) با استفاده از نرم‌افزارهای مهندسی
 • مديريت اطلاعات زيربنايی با استفاده از پياده‌سازی سامانه‌های جغرافيايی اطلاعات (GIS)
 • بهينه‌سازی و بهره‌برداری  و طراحی شبكه‌های جمع‌آوری فاضلاب
 • بهداشت صنعتی
 • مطالعات سيلاب‌های برون‌شهری و جمع‌آوری روانابهای درون شهری با استفاده از نرم‌ا‌فزارهای مهندسی
 • طراحی شبكه‌های آبياری كشاورزی و فضای سبز
 • بهداشت صنعتی

پژوهش

 • مدیریت پسماند صنعتی
 • مطالعات و ارزیابی در زمینه های مختلف مهندسی محیط زیست

آموزش

 • مدیریت نشت و ریزش مرکاپتان
 • مانورهای آموزشی مدیریت بحران ریزش مرکاپتان
 • مدیریت پسماند
 • حفاظت از محیط زیست

ایمنی