1-دارنده گواهی HSE-MS
2-دارنده گواهی  ISO14001:2015
3-دارنده گواهی ISO9001:2015
4-دارنده گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه مطابق با استاندارد 17025 از سازمان تایید صلاحیت ایران 
5-

دارنده پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری از سازمان ملی استاندارد ایران

ISIRI 841-1: بازرسی و آزمون دوره ای سیلندر هاي فولادی با ساختمان جوش شده قابل حمل و پر کردن مجدد برای گاز مایع (LPG)

INSO ۸۲۳۷ : بازرسی و آزمون دوره اي سیلندرهای قابل حمل ویژه استیلن محلول

ISIRI 13103: بازرسی و آزمون سیلندرهای گاز- روش تغییر کاربری سیلندر از لحاظ نوع گاز

ISIRI 6792 : بازرسی و آزمون دوره ای سیلندر های بدون درز فولادی و آلیاژ آلومینیومی

ISIRI 13300: بازرسی و آزمون آتش نشانی- خاموش کننده های دستی- ساختار و عملکرد

ISIRI 18753 : بازرسی و آزمون سیلندر های گاز جوشکاری شده از جنس فولاد کربنی

ISIRI 8237 : بازرسی و آزمون دوره ای سیلندرهای قابل حمل، ویژه استیلن محلول

SOP01-01: بازرسی و آزمون گازهای خالص و مخلوط های گازی

ISIRI 9424-2 : بازرسی و آزمون آتش خاموش کن های چرخ دار و قابل حمل

ISIRI 12864 : بازرسی و آزمون سیلندر هاي گاز، آلیاژ آلومینیومی بدون درز

SOP04-01: بازرسی و آزمون گازهای هیدروکربنی

INSO 3240: بازرسی و آزمون گاز اکسیژن طبی

ISIRI 869 : آتش خاموش کن های پودری و دستی

HSE-MS
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
گواهی تایید صلاحیت از سازمان ملی تایید صلاحیت ایران
پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری از سازمان ملی استاندارد ایران
پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری از سازمان ملی استاندارد ایران