استاندارد ها و ایزوها

1-

دارنده گواهی HSE-MS

2-

دارنده گواهی  ISO14001:2015

3-

دارنده گواهی ISO9001:2015

4-

دارنده گواهی تایید صلاحیت از سازمان ملی تایید صلاحیت ایران

5-

دارنده گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار از سازمان ملی تایید صلاحیت ایران

6-

دارنده پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری از سازمان ملی استاندارد ایران
ISIRI 6792 : بازرسی و آزمون دوره ای سیلندر های گاز فولادی بدون درز
ISIRI 869 : آتش خاموش کن هاي پودری و دستی
ISIRI 9424-2 : بازرسی و آزمون آتش خاموش کن های چرخ دار و قابل حمل
ISIRI 18753 : بازرسی و آزمون سیلندر های گاز جوشکاری شده از جنس فولاد کربنی
ISIRI 841-1 : بازرسی و آزمون دوره ای سیلندر هاي فولادی با ساختمان جوش شده برای گاز مایع
ISIRI 12864 : بازرسی و آزمون سیلندر هاي گاز، آلیاژ آلومینیومی بدون درز
ISIRI 8237 : بازرسی و آزمون دوره اي سیلندرهای قابل حمل ویژه استیلن

HSE-MS
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
گواهی تایید صلاحیت از سازمان ملی تایید صلاحیت ایران
پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری از سازمان ملی استاندارد ایران
پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری از سازمان ملی استاندارد ایران