مشاوره و خدمات مهندسی

گروه صنعتی گاز اردستان، با بهره گیری از تجارب مدیران و کارشناسان خود، توانسته تا کادر مهندسی مجربی را در زمینه خدمات مشاوره، مهندسی و ساخت، گرد هم آورد تا به طور جامع و کامل پاسخگوی نیاز صنایع مختلف در زمینه گاز های طبی، صنعتی و آزمایشگاهی باشد.

از جمله این خدمات می توان به:

1-

مشاوره و راه اندازی آزمایشگاه های بازرسی و آزمون سیلندرهای تحت فشار

2-

برگزاری دوره های آموزشی به مدیران فنی و کیفی آزمایشگاه های بازرسی و آزمون

3-

مشاوره، نصب و راه اندازی تجهیزات آزمایشگاهی مربوط به بازرسی و آزمون سیلندرهای CNG خودرو های دوگانه سوز

4-

مشاوره و اجرای پروژه های لوله کشی (Piping) خطوط فشار قوی و ضعیف گازهای طبی، صنعتی و آزمایشگاهی

5-

تجهیز سیستم های تامین گاز برای مراکز صنعتی، آزمایشگاهی و درمانی

6-

تجهیز، راه اندازی و لوله کشی (Piping) مربوط به مخازن کرایوژنیک واقع در مراکز صنعتی و بیمارستان ها

7-

اجرای پروژه های تامین و تجهیز سیستم های اکسیژن رسانی سانترال بیمارستانی توسط پالت و مخازن کرایوژنیک

8-

تامین و ساخت ژنراتور های تولید گاز هیدروژن به روش های ریفرمینگ گاز و الکترولیز آبی

9-

طراحی سیستم های گازرسانی مبتنی بر پالت های ذخیره سازی گازهای طبی، صنعتی و آزمایشگاهی

10-

ارائه خدمات مشاوره، امکان سنجی و ساخت در خصوص پروژه های مرتبط با گازها

Related posts: