تاریخچه

آغاز فعالیت

مطالعات و پژوهش در زمینه مهندسی محیط زیست

1388

تمرکز راهبرد

فعالیت در زمینه اجرای طرح های مدیریت پسماند

1392

احداث کارگاه در شهرک صنعتی کوهپایه

خرید 2000 متر زمین صنعتی، احداث 300 متر سوله و تجهیز کارگاه به ماشین آلات و زیرساختهای لازم

1395

اخذ مجوز محیط زیست و پروانه بهره برداری از وزارت صمت

اخذ مجوزها با عنوان بازیافت پسماندهای فلزی (امحای المنت فیلتر)

1397

اخذ مجوز محیط زیست و پروانه بهره برداری از وزارت صمت

اخذ مجوزها با عنوان امحاء پسماندهای خطرناک صنعتی

(بوزدایی بشکه های مرکاپتان)

1399