گاز هیدروژن

خودروهای هیدروژنی

خودروی هیدروژنی چیست؟

اتومبیل های هیدروژنی به اتومبیل هایی اطلاق می‌شود که سوخت آنها هیدروژن است و توسط موتور الکتریکی مجهز... ...

گاز هیدروژن

گاز هیدروژن نماد شیمیایی H2 (هیدروژن) از واژه یونانی hudôr یعنی “آب” و gennen یعنی “تولید کننده” گرفته شده است. یک عنصر شیمیایی با عدد اتمی 1 و جرم اتمی ...