گاز زنون

گاز زنون

زنون عنصری با علامت انحصاری XE با عدد اتمی 54 ، جرم اتمی 131.30، چگالی 5.761 ، نقطه جوش 108- ، نقطه ذوب 111.75 – ، غیر قابل اشتعال ، ...